Nestaan Holland BV
Selecteer uw taal:
 
 
 
 

Nestaan Holland BV
Slabbecoornweg 31 - 33
4691 RZ Tholen, Nederland

Tel: +31 166 605 605
E-mail: info@nestaan.nl


Quality insulation
with a personal touch

+31 (0)166 - 605 605

Geosystemen

Speciaal voor toepassingen in de geotechniek levert Nestaan enkele beproefde tweecomponenten polyurethaansystemen.

Polyurethaan wordt gebruikt bij het “permeation grouting” proces. Hierbij wordt een gietsysteem als injectievloeistof (chemical grout) in de bodem gebracht zonder de bestaande structuur ervan te verstoren. De poriën en holtes in grond, grind of gesteente worden dan met polyurethaanschuim gevuld (to permeate) om bijvoorbeeld de constructieve en waterkerende eigenschappen van de bodem te verbeteren. Buiten de constructieve eigenschap kan ook slechts het vullende en penetrerende vermogen van PU schuim aanleiding zijn om systemen van Nestaan toe te passen.

Constructief en waterkerend vermogen
Door bouwputten, mijnschachten of ondergrondse watergangen kan de grond naast of onder een constructie niet stabiel genoeg blijken. Het injecteren van de bodem met een polyurethaan systeem zorgt er voor dat de krachten van een bestaand bouwwerk kunnen worden opgevangen en verzakking wordt voorkomen.

Vullend vermogen
Bij gasbronnen op gedempte vuilnisbelten ontstaat na verloop van tijd een probleem met de gaswinning. Door een te grote afzuiging wordt valse lucht, (zuurstof) aangezogen.
Het belangrijke anaërobe proces dat biogas ontwikkelt, wordt zo tot staan gebracht.

Bestaande bronnen kunnen worden omgevormd door een nieuwe buis in de huidige grotere diameter buis te laten zakken en rondom afsluitingen met PUR te maken. Op diepte laat men nog PU in het stabilisatiegrind vloeien waardoor geen valse lucht meer kan worden aangezogen. Het methaangehalte in de opgezogen lucht komt zo weer boven de 40% en kan voor generatoren worden gebruikt (tot wel 150m3 gas per uur).


Nestaan Holland BV

Nestaan Holland BV