Nestaan Holland BV
Selecteer uw taal:
 
 
 
 

Nestaan Holland BV
Slabbecoornweg 31 - 33
4691 RZ Tholen, Nederland

Tel: +31 166 605 605
E-mail: info@nestaan.nl


Quality insulation
with a personal touch

+31 (0)166 - 605 605

Certificeringen Beleidsverklaring ISO 9001 / ISO 14001

Het Kwaliteits- en milieubeleid van Nestaan Holland BV is er op gericht dat alle activiteiten op een doeltreffende en economisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de Klant overeengekomen eisen en de van toepassing zijnde product wet- en regelgeving.

Het Kwaliteits- en milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen, gesteld in de ISO-9001:2015 en ISO-14001. Alle medewerkers van Nestaan Holland BV zijn op de hoogte gesteld van het Kwaliteits- en milieubeleid en de daaruit voortvloeiende, voor hen relevante, Kwaliteits- en Milieudoelstellingen. Hierdoor beheersen we de kwaliteits- en milieurisico’s van onze bedrijfsvoering.

Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om een constante verbetering van de waardering van de door “Nestaan Holland BV” geleverde producten te verkrijgen.

De organisatie streeft ernaar het milieu zoveel mogelijk te ontzien.

De directie staat open voor nieuwe ontwikkelingen die processen, producten en dienstverlening milieuvriendelijker kunnen maken.


Nestaan Holland BV

Nestaan Holland BV