Nestaan Holland BV
Selecteer uw taal:
 
 
 
 

Nestaan Holland BV
Slabbecoornweg 31 - 33
4691 RZ Tholen, Nederland

Tel: +31 166 605 605
E-mail: info@nestaan.nl


Quality insulation
with a personal touch

+31 (0)166 - 605 605

FAQ

Wat is isolatie?

Isolatie helpt onze gebouwen warm houden en ons eten koel houden, het is meestal aan het oog onttrokken, maar je vindt het overal, van sportstadions tot ziekenhuizen, van koelcellen tot woningen, en het is een van onze belangrijkste wapenen om de klimaatverandering te bestrijden.

Waarom is isolatie belangrijk?

Hoewel je het misschien niet zou denken, is isolatie een van de belangrijkste aspecten van het bouwbestek, om verschillende redenen. Het zorgt ervoor dat je binnen een gerieflijke temperatuur kunt behouden en garandeert een aangename woon- en werkomgeving voor de mensen die het gebouw gebruiken. Het beperkt het energieverbruik en de energiekosten; het helpt bij het bestrijden van de klimaatsverandering en het draagt bij tot het veiligstellen van de energievoorziening.

Isoleert PU beter dan andere isolatiematerialen?

De eigenschap van isolatiemateriaal is dat het warmte of de koude slecht geleid. Dus hoe slechter de thermische geleiding des te beter het isolerend effect. Om hetzelfde isolatie-effect te verkrijgen heb je afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal een bepaalde dikte nodig. Als je in een bepaalde situatie een 100 mm dikke PU- plaat nodig hebt, dan moet je voor Polystyreenschuim 146 mm dikte hebben, voor geëxtrudeerd polystyreen 150 mm hebben, voor steenwol 154 mm en voor houtwol 167 mm. Het is duidelijk dat polyurethaan een beduidend hoger rendement heeft dan de alternatieve isolatieproducten.

Loont het om woningen te isoleren?

In Europa wordt ongeveer 40% van alle energie in gebouwen gebruikt, waarvan 60% voor de verwarming ervan. Een goede isolatie van huizen is een van de eenvoudigste en belangrijkste dingen die we kunnen doen om het energieverbruik te verminderen en de klimaatsverandering te bestrijden. PU- isolatie is een van de meest doeltreffende soorten isolatiemateriaal die bestaat en kan een zeer hoog thermisch rendement bereiken met een uiterst geringe dikte. Met een lambdawaarde (thermische geleidbaarheid) van maar 0,022 W/m.K kunnen gelijkwaardige isolatiewaarden (U- waarden) bereikt worden met veel geringere diktes dan bij andere veelgebruikte soorten isolatiemateriaal.

Is PU duurzaam?

Een van de belangrijkste aspecten is hoe goed het rendement van de isolatie zal blijven in de tijd. Het is tenslotte een investering waardoor je geld moet besparen en die het milieu moet beschermen, en dat is alleen mogelijk als het thermisch rendement onveranderd blijft. Harde PU- isolatie met een dichte celstructuur ondervindt geen last van waterdamp of luchtinfiltratie, het kan niet doorbuigen of verzakken, en het kan heel moeilijk platgedrukt worden, wat een grotere garantie geeft van een uitstekend rendement gedurende de hele levensduur van het gebouw.

Draagt PU bij aan een beter milieu?

Isolatie kan de uitstoot van koolstofdioxide verminderen en daarmee de klimaatsverandering helpen bestrijden. Gedurende haar gebruiksduur bespaart PU- isolatie ongeveer 80 keer meer energie dan gebruikt werd om het materiaal te maken. Het wordt gemaakt zonder gebruik van ozonafbrekende gassen, en aan het eind van de levensduur kan het in sommige gevallen mechanisch gerecycled worden, of het kan gebruikt worden voor energieterugwinning, waardoor het onze vraag naar fossiele brandstoffen nog verder doet afnemen.

Is PU veilig?

PU is veilig en is chemisch inert. PU wordt niet als “gevaarlijk” beschouwd en er is geen grenswaarde bepaald voor de blootstelling eraan. De lage luchtdoorlatendheid van PU veroorzaakt geen condensatie en schimmel in gebouwen. Luchtverversing via ventilatie en luchtlekken is veel belangrijker dan de luchtdoorlatendheid voor het tegengaan van atmosferisch vocht, oppervlaktecondensatie, schimmelgroei, stofmijten en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen.

Is PU brandveilig?

De meeste isolatie wordt achter een afscherming gebruikt, zoals gipsplaat, bakstenen, blokken of dakbekleding, en vormt slechts een kleine factor bij brand. Het brandgedrag moet altijd beoordeeld worden als onderdeel van het hele gebouw. Hoewel het als brandbaar materiaal beschouwd wordt, smeult, smelt of druppelt PU- isolatie niet als het verhit wordt en kan het zelfs helpen voorkomen dat de brand zich verder verspreidt. PU- isolatiesystemen overtreffen de brandveiligheidsvoorschriften en de verzekeringseisen voor een groot aantal toepassingen.

Welke brandklassen zijn er?

Vanaf 1 maart 2003 bestaat er een classificatiesysteem voor bouwproducten in de gehele Europese Unie. Voor het testen van brandprestaties van bouwproducten bestond er voorheen een grote diversiteit aan regels. Tussen Europese landen kon de regelgeving nog wel eens verschillen. Het is nu dankzij de invoering van de Euro-brandklassen mogelijk om producten objectief te beoordelen. Binnen de Europese systematiek kennen we 7 Euro brandklassen, te weten A1, A2, B, C, D, E en F. Klasse A1 is de hoogste, klasse F de laagste. De reeks is als volgt opgebouwd.

Euroklasse Bijdrage aan brand
Klasse A1 Geen enkele bijdrage Onbrandbaar
Klasse A2 Nauwelijks bijdrage Praktisch niet brandbaar
Klasse B Erg beperkte bijdrage Heel moeilijk brandbaar
Klasse C Grote bijdrage Brandbaar
Klasse D Hoge bijdrage Goed brandbaar
Klasse E Hoge bijdrage Zeer brandbaar
Klasse F Niet bepaald

Naast de Euro-brandklassen zijn er nog twee andere klassen indelingen. Deze hebben betrekking tot rookontwikkeling (s) en druppelvorming (d) van het product.

Kijkend naar de rookproductie wordt er onderscheid gemaakt tussen drie klassen:

s1: geringe rookproductie
s2: gemiddelde rookproductie
s3: grote rookproductie

De druppelvorming is direct gevaarlijk voor personen en voor het ontstaan van nieuwe brandplekken op andere plaatsen. Net als bij de rookproductie zijn er drie klassen:

d0: geen productie van brandende delen
d1: delen branden korter dan 10 seconden
d2: delen branden langer dan 10 seconden

Voorbeeld
Een bouwproduct met de aanduiding B, s1, d0, zal een erg beperkte bijdrage leveren aan de voortplanting van de brand, veroorzaakt een geringe rookontwikkeling en zal geen nieuwe brandende spots veroorzaken.

Is het materiaal vormvast?

Een belangrijk voordeel van PU- isolatie is dat het in de loop der tijd niet door zal buigen of zal verzakken, en dat het eenvoudig aangepast en geïnstalleerd kan worden, waardoor er minder kans is op openingen of koudebruggen en waardoor er een grotere garantie is van blijvend rendement tijdens de hele levensduur van het gebouw. Het is ook eenvoudig om naden te dichten, waardoor er veel hogere niveaus van luchtdichtheid bereikt kunnen worden, die op hun beurt weer voor een nog hoger thermisch rendement zorgen.

Is PU een stabiel materiaal?

PU- isolatie biedt dimensionale stabiliteit en een goede drukvastheid, maar is veel lichter en eenvoudiger te hanteren dan andere isolatieproducten. PU- isolatie is bestand tegen voetverkeer; dit is een belangrijke eigenschap, vooral als het gebruikt wordt in moderne platte daken, die waterdicht gemaakt worden met één laag folie.


Nestaan Holland BV

Nestaan Holland BV