Nestaan Holland BV
Selecteer uw taal:
 
 
 
 

Nestaan Holland BV
Slabbecoornweg 31 - 33
4691 RZ Tholen, Nederland

Tel: +31 166 605 605
E-mail: info@nestaan.nl


Quality insulation
with a personal touch

+31 (0)166 - 605 605

Links

Promotiefilm t.b.v. exportbevordering naar België
Op de website van NVNL.TV krijgen Nederlandse bedrijven de mogelijkheid zich op unieke wijze te presenteren. Zie hier een impressie over één van de toepassingen die Nestaan Holland bv produceert.

NVPU
De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-fabrikanten (NVPU) behartigt de belangen van haar leden. Deze leden produceren en verwerken polyurethaan (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) hardschuim dat wordt toegepast als thermische isolatie. De NVPU streeft naar een gezond ondernemingsklimaat, staat voor een duurzaam gebruik van grondstoffen en richt zich op vermindering van het gebruik van energie.

NRK
De NRK behartigt de belangen van de rubber-, lijm-, recycling- en kunststofindustrie. Bij de NRK zijn ca. 525 bedrijven gebundeld in 25 branche-verenigingen.

BREEAM
Onze registratie t.a.v. BREEAM, MAT5, level tier 3 is afgerond, we staan op onderstaande website vermeld, bij het onderwerp: Isolatiematerialen – PIR/PUR.
http://www.zuivergroen.nl/breeam-mat5/

EPBD/NL
De EPBD is de Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen op basis waarvan vanaf 1 januari 2006 alle utiliteitsgebouwen groter dan 1.000 vierkante meter een energiecertificaat moeten bezitten. En wie sinds januari 2006 een woning bouwt, verhuurt of verkoopt, is verplicht daar een energiecertificaat bij te leveren. Dat certificaat toont de energieprestatie van het betreffende object en bevat voorstellen voor verbetering.

EPBD/BE
Deze website bevat alle informatie over de procedures in verband met de productgegevens databank in het kader van de EPB regelgeving. Ook de site van het Vlaams Energieagentschap geeft veel informatie. Het VEA geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie en het bijdragen tot beleidsuitvoering en -ondersteuning.

Zie hier de Database met product erkenning van de “in situ” samengestelde polyurethaan isolatie met Nestaan polyol SD382/28.

PU Europe
De Europese stem van de Polyurethaan isolatie industrie. Hier vind je informatie betreffende activiteiten, standpunten en onderzoekresultaten. Uitleg wordt gegeven over de voordelen, karakteristieken en applicaties van dit veelzijdige materiaal, en de rol die het speelt in het bereiken van een duurzame toekomst. Verdere informatie over de voordelen van Polyurethaan isolatie is beschikbaar op deze product website. De site is Engelstalig van opzet.

ISOPA
ISOPA vertegenwoordigd de fabrikanten in Europa van aromatische diisocyanaten en polyolen, de grondstoffen voor polyurethaan. U vind informatie over wie we zijn, wat we doen, de voordelen van onze producten en van polyurethaan voor de maatschappij.

Kennisplatform Gespoten PURschuim
Het Kennisplatform Gespoten PURschuim wordt gedragen door IKOB-BKB gecertificeerde PUR-schuimverwerkers, leveranciers van de grondstoffen van PURschuim, Europese brancheverenigingen ISOPA en PU Europe, en de Nederlandse brancheverenigingen NVPU en VENIN. Het platform bundelt kennis en expertise om de juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes te bevorderen.


Nestaan Holland BV

Nestaan Holland BV